Zijn de sterke werkwoorden in het Nederlands op weg naar uitsterving?

In de Middeleeuwen biek de bakker nog broden. Als hij je dan een mislukt brood verkocht, dan kloeg je. Of anders loech je erom. Waar zijn al die oude sterke werkwoorden gebleven? En gaan de nog bestaande ook verdwijnen?