Proeftuin voor wetenschap en technologische innovaties bij kust Den Haag

Voor de kust van Den Haag komt een testgebied, waar wetenschappers, overheden, bedrijven en andere organisaties op open zee allerlei onderzoeken kunnen doen en technologische innovaties kunnen testen.