Oudste scheepswrak ooit gevonden voor Israëlische kust: ‘Sensationele vondst’

Archeologen hebben voor de kust van Israël het oudst tot nu toe bekende scheepswrak gevonden. Het schip is naar schatting zo’n 3.300 jaar oud. De vondst lijkt erop te wijzen dat scheepslui veel eerder dan gedacht konden navigeren via de sterren.