Zijn dialecten aan het verdwijnen?

Dorpsdialecten krijgen het steeds moeilijker. Het Hollands klinkt zelfs door in Limburg. Spreken we over een paar decennia allemaal hetzelfde Nederlands? En welke dialecten gaan er het eerst aan?