Wie is gevoeliger voor pijn: de man of de vrouw?

Au! Je stoot je kleine teen tegen een tafelpoot. Dat doet pijn, of je nu man bent of vrouw. Maar hebben mannen en vrouwen dezelfde pijngrens? Of is het ene geslacht kleinzeriger dan het andere?