Verdienen alledaagse kwalen meer wetenschappelijke aandacht?

Een sponsorloop tegen lage rugpijn of collectes tegen wintertenen: ze zijn er niet. Hoe gewoner de kwaal, hoe lastiger het is om er onderzoeksgeld voor te krijgen. Daardoor weten huisartsen lang niet altijd of hun behandelingen werken, schrijft Quest.