Menselijke resten van 9.000 jaar oud gevonden in onderwatergrot Mexico

Archeologen in Mexico hebben mensenresten gevonden van negenduizend jaar oud, en botten van dieren afkomstig uit de laatste ijstijd. De vondst werd gedaan in ’s werelds grootste onder water gelopen grot.