Leidse studenten doen archeologisch onderzoek op skeletten uit Arnhem

Leidse studenten gaan de komende tien jaar archeologisch botonderzoek leren uitvoeren op Arnhemse skeletten. Arnhem geeft de Universiteit Leiden 720 geraamtes in bruikleen.