Is iedereen in staat een ander mens te doden?

Veel mensen bezweren dat ze nooit iemand opzettelijk zouden kunnen doden. Maar hoe zeker is dit, wanneer iemand in een hevige situatie wordt gebracht?