Hoe ontcijfer je een boodschap in een onbekende taal?

Stel, je vindt een oud kleitablet met vreemde tekens die niemand meer kan lezen. Hoe ontcijfer je dan wat er staat?